121 OUDE SCHOOLPLATEN
BIJ DE BIJBELVERHALEN

De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

OUDE SCHOOLPLATEN

       Om de kinderen te laten kennismaken met de Bijbel werden er vroeger schoolplaten gebruikt. Aan de hand van de afbeeldingen op de schoolplaten kon de meester of de juf een verhaal uitleggen. Deze manier van les geven werd ook wel aanschouwingsonderwijs genoemd. Aanschouwen is een ander woord voor kijken. De meesten kennen het nog wel denk ik, die oude schoolplaten die vroeger in het klaslokaal hingen of uit een grote opbergkist achter in de klas tevoorschijn werden gehaald. Het was vooral dán steeds weer een verrassing. Wij kijken nu in de klas naar dia's of een videofilm in plaats van schoolplaten

Herinneringen aan vroeger....

                                  Het betrof hier Afbeeldingen uit Nieuwe - en Oude Testament, Afmeting: 56 x 68 cm, Materiaal: karton, van de Kunstenaars: Plockhorst, Hofmann, Fr. von Uhde, Stemler, A. van Deursen en G. Meima en anderen., indertijd een Uitgave: St. Theresia, Nijmegen. En ook Uitgeverij St. Gregoriushuis.
(Met dank aan Schoolplatentekoop.nl én De kantlijn Bredevoort)

Wil je de grote afbeelding bekijken mét verhaal ? Klik dan op de gekozen afbeelding !

1

Aanbidding der wijzen
2


Jezus verzocht
3


Bouw van de Ark
4

NOACH DANKT GOD
5

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

6

Jezus' geboorte aangekondigd
7
Het recht van de keizer
8
Farizeeër en tollenaar
9

De arme Lazarus
10

Jezus wordt gedoopt
11
DE DROOM VAN JOZEF
12

Jezus geneest een blinde
13

Engelbewaarder
14

Leren bidden
15

GOD MAAKTE HEMEL EN AARDE
16

DE ZONDEVAL
17

DE BRUILOFT IN CANA ( KANA )
18

DE INTOCHT IN JERUZALEM
19

JEZUS DE KINDERVRIEND
20

Verlosser geboren
21
22

JEZUS EN KIND
23

JEZUS HELPT MARIA EN JOZEF
24

JEZUS IN DE HOF VAN GETHSEMANE
25

JEZUS IS WAARLIJK OPGESTAAN
26

JEZUS MAAKT PETRUS HOOFD VAN DE KERK
27

JOZEF EN MARIA MET KINDJE JEZUS
28

JEZUS ONDERWIJST HET VOLK
29

DE HEMELVAART VAN JEZUS
30

JEZUS STILT DE STORM
31

JEZUS VERGEEFT MARIA MAGDALENA
32
33

DE GEVANGENNAME VAN JEZUS
34

JOZEF ALS KONING
35

JOZEF WORDT DOOR ZIJN BROERS VERKOCHT
36
37

Koning vergeeft zijn dienaar
38

Kruisdraging

39
Mozes en de brandende braamstruik

40

Nederdaling HeiligeGeest
41

Simeon en Hanna in tempel
42
Opwekking jongeling van Naïm
43

Lazarus komt uit graf
44

De schepping
45

DE VLUCHT NAAR EGYPTE
46

De wonderbaarlijke Brood vermenigvuldiging
47

De Wonderbare visvangst
48

GENEZING VAN DE LAMME
49

Het laatste avondmaal
50

De Tempelreiniging
51

Kind Jezus in tempel
52

GOLGOTHA
53

Jezus voor Pilatus
54

Koning David en Ark
55

Het offer van Abraham
56

DE KLEINE MOZES GEVONDEN
121

De dood van Absalom

SERIE VAN 231 BIJBELPLATEN

57

De Israëlieten 40 jaar in de woestijn
58

Geboorte Johannes de Doper
59

Koningin Esther
60

De Tempel van Salomo
61
Daniel in de leeuwenkuil
62

De wereld van het Oude Testament
63

Abraham offert Izaäk
äk
64

Het Laatste Avondmaal
65

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
66

Elia op de Karmel
67

Gedaanteveranderingop de berg
68

De Schepping
69

Geschiedenis van Josef
70
JERICHO
71

Jezus en kinderen(Mc10.13)
72

Pilatus wast zijn handen in onschuld
73

Kind Jezus in de tempel
74
75

Tuin van Eden - Hof van Eden  - Paradijs
76

De reizen van Paulus
77

Saulus op weg naar Damascus

78

Broodvermenigvuldiging
ook wel genoemd:
 De wonderbare spijziging
79

De ark en de zondvloed
80

Jezaja voorzietMessias
81

Gogoltha
82

Jezus stilt de storm
83

Mozes voor de Pharao van Egypte
84

(Tobit) Tobias
85

De reizen van Paulus
86

Wereld Nieuwe Testament
87

Bethlehem
88

Dode Zee
89

De Kermel bij Haifa
90

Mariabron bij Nazareth
91

Joodse Kolonie Kinnareth
92

Kidron Vallei
93


Jaffa
94

De Jordaan
95


Jeruzalem
96. In het begin schiep God
hemel en aarde.


97. Nu plantte Jahweh God
een tuin in Eden.


98. En ook Hij at ervan.


99. Wie is als God.


100. Daarom verdreef Jahweh God
hen uit de tuin van Eden.


101. En Jahweh zag genadig neer op
Abel en zijn offer.102. Hoger en hoger klommen
de wateren op aarde.


103. Toen bouwde Noë een altaar
voor Jahweh.


104. Kom,laten wij een stad bouwen
met een toren.105. Jahweh sprak tot Abraham:
terk weg uit uw land.106. Ge hebt mij uw enige zoon
niet willen onthouden
.


107. Zie, op aarde stond een ladder.108. Ik ben Jozef, uw broeder.109. Dat is zeker één van de
Hebreeuwse jongetjes.110. De farao echter bleef
hardnekkig.111. Paard en ruiter wierp
Hij in de zee.112. Veertig jaren lang.113. Ik lever Jericho aan
U over.


114. Voor Jahweh en Gedeon
rechters.115. Hij was zes el en een
span
lang.


116. Afgescheurd heeft nu Jahweh
van U het koningschap.117. Geestdriftig danste David
voor Jahweh uit.118. De tempel die koning Salomon voor
Jahweh bouwde.


119. Nu sprak Elias...
komt dichterbij.

SCHOOLPLATEN NEDERLAND     SCHOOLPLATEN BELGIË Bekijk eens de catalogus Schoolplaten, deze bevat platen die zijn uitgegeven voor voornamelijkt en mt de 20e eeuw. ige b
Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids  -  Come, Now Is The Time To Worship

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

 Meld aub een 'dode link'onder vermelding van de pagina waarop

Please report a ' dead link' onder mention of the page on which

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente

Successfull checked XHTML 1.0 !

Successfull checked CSS version 3!

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is