Nederlands-Hervormde Kerken waar ik mocht voorgaan

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Hieronder het kerkje van GIETERVEEN

In dit kerkje beleefde ik mijn allereerste kerkdienst als voorganger

Voor het eerst de Kansel op 'met knikkende knieën' op een warme zomerdag in een evangelisatiedienst. Om nooit weer te vergeten!

In onderstaande NEDERLANDS-HERVORMDE kerken mocht ik voorgaan in de Zondagse Eredienst

namen staan onder de foto's

Nederlands-Hervormde Kerk van Wartena

Nederlands-Hervormde Kerk van Appelscha

Nederlands-Hervormde Kerk van Balk

Nederlands-Hervormde Kerk Sloten

Nederlands-Hervormde Kerk van Duurswoude

Nederlands-Hervormde Kerk van Balk

Nederlands-Hervormde Kerk van Bozum (orgel)

Nederlands-Hervormde Kerk van Drachten

Nederlands-Hervormde Kerk van Dronrijp

Nederlands-Hervormde Kerk van Eernewoude

Nederlands-Hervormde Kerk van Gieten

Nederlands-Hervormde Kerk van Grijpskerk


Nederlands-Hervormde Kerk van Grijpskerk


Nederlands-Hervormde Kerk van Grouw


Nederlands-Hervormde Kerk van Hallum

Nederlands-Hervormde Kerk van Heeg

Nederlands-Hervormde Kerk van Hijum
Nederlands-Hervormde Kerk van Jorwerd

Nederlands-Hervormde Kerk van Jutrijp-Hommerts - exterieur

Nederlands-Hervormde Kerk van Jutrijp-Hommerts
Nederlands-Hervormde Kerk van Kortehemmen
Nederlands-Hervormde Kerk van Marrum

Nederlands-Hervormde Kerk Middelstum


Nederlands-Hervormde Kerk van Oldeboorn
Nederlands-Hervormde Kerk van Opende (Gr.)
Nederlands-Hervormde Kerk van Oudega
Nederlands-Hervormde Kerk van Paesens-Moddergat Nederlands-Hervormde Kerk van Pingjum

Nederlands-Hervormde Kerk van Smilde


Nederlands-Hervormde Kerk van Spijk

Nederlands-Hervormde Kerk van St. Anna Parochie

Nederlands-Hervormde Kerk van 't Zandt


Nederlands-Hervormde Kerk Bovensmilde


Nederlands-Hervormde Kerk Pingjum


Nederlands-Hervormde Kerk Pingjum

Nederlands-Hervormde Kerk Warstiens

                                                        Nederlands-Hervormde Kerk Oldeboorn

TOT SLOT DV ??

Kerkje waar ik aan het eind van mijn leven zal worden begraven
(hier liggen mijn Pake en Heit reeds begraven)

Nederlands-Hervormde Kerk Beetsterzwaag
 naar de Gereformeerde kerken waar ik mocht voorgaan
Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids  -  Come, Now Is The Time To Worship

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

 Meld aub een 'dode link'onder vermelding van de pagina waarop

Please report a ' dead link' onder mention of the page on which

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Kijk ook eens op: * Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!

* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente

Successfull checked XHTML 1.0 !

Successfull checked CSS version 3!

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is