121 OUDE SCHOOLPLATEN
BIJ DE BIJBELVERHALEN

De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

OUDE SCHOOLPLATEN

       Om de kinderen te laten kennismaken met de Bijbel werden er vroeger schoolplaten gebruikt. Aan de hand van de afbeeldingen op de schoolplaten kon de meester of de juf een verhaal uitleggen. Deze manier van les geven werd ook wel aanschouwingsonderwijs genoemd. Aanschouwen is een ander woord voor kijken. De meesten kennen het nog wel denk ik, die oude schoolplaten die vroeger in het klaslokaal hingen of uit een grote opbergkist achter in de klas tevoorschijn werden gehaald. Het was vooral dán steeds weer een verrassing. Wij kijken nu in de klas naar dia's of een videofilm in plaats van schoolplaten

Herinneringen aan vroeger....

                                                                        Het betrof hier Afbeeldingen uit Nieuwe - en Oude Testament, Afmeting: 56 x 68 cm, Materiaal: karton, van de Kunstenaars: Plockhorst, Hofmann, Fr. von Uhde, Stemler, A. van Deursen en G. Meima en anderen., indertijd een Uitgave: St. Theresia, Nijmegen. En ook Uitgeverij St. Gregoriushuis.
(Met dank aan Schoolplatentekoop.nl én De kantlijn Bredevoort)

Wil je de grote afbeelding bekijken mét verhaal ? Klik dan op de gekozen afbeelding !

1

Aanbidding der wijzen


2

Jezus verzocht

3

Bouw van de Ark

4

NOACH DANKT GOD 

5

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

6

Jezus' geboorte aangekondigd

7

Het recht van de keizer

8

Farizeeër en tollenaar

9

De arme Lazarus

10

Jezus wordt gedoopt

11

DE DROOM VAN JOZEF

12

Jezus geneest een blinde

13

Engelbewaarder


14

Leren bidden


16

DE ZONDEVAL

17

DE BRUILOFT IN CANA ( KANA )

18

DE INTOCHT IN JERUZALEM

19

22

JEZUS EN KIND

23

JEZUS HELPT MARIA EN JOZEF

24

JEZUS IN DE HOF VAN GETHSEMANE

25

JEZUS IS WAARLIJK OPGESTAAN

26

JEZUS MAAKT PETRUS HOOFD VAN DE KERK

27

JOZEF EN MARIA MET KINDJE JEZUS

28

JEZUS ONDERWIJST HET VOLK

29

DE HEMELVAART VAN JEZUS

30

JEZUS STILT DE STORM

31

JEZUS VERGEEFT MARIA MAGDALENA

32
JEZUS VOOR KAJAFAS

33

DE GEVANGENNAME VAN JEZUS

34

JOZEF ALS KONING

35

JOZEF WORDT DOOR ZIJN BROERS VERKOCHT

36
Kaïn en Abel

37

Koning vergeeft zijn dienaar

38

Kruisdraging

39
 
Mozes en de brandende braamstruik

40

Nederdaling HeiligeGeest


41

Simeon en Hanna in tempel

42

Opwekking jongeling van Naïm

43

Lazarus komt uit graf

44

De schepping

45

DE VLUCHT NAAR EGYPTE

46

De wonderbaarlijke Brood vermenigvuldiging

47

De Wonderbare visvangst

48

GENEZING VAN DE LAMME

49

Het laatste avondmaal

50

De Tempelreiniging

51

Kind Jezus in tempel

52

GOLGOTHA

53

Jezus voor Pilatus

54

Koning David en Ark

55

Het offer van Abraham

56

DE KLEINE MOZES GEVONDEN

57

De Israëlieten 40 jaar in de woestijn

58

Geboorte Johannes de Doper

59

Koningin Esther

57

De Israëlieten 40 jaar in de woestijn

58

Geboorte Johannes de Doper

59

Koningin Esther

60

De Tempel van Salomo

61

Daniel in de leeuwenkuil

62

De wereld van het Oude Testament

63

Abraham offert Izaäk

64

Het Laatste Avondmaal

65

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

66

Elia op de Karmel

67

Gedaanteveranderingop de berg


68

De Schepping

69

Geschiedenis van Josef

70
 
JERICHO

71

Jezus en kinderen(Mc10.13)


72

Pilatus wast zijn handen in onschuld

73

Kind Jezus in de tempel

74

Opwekking van Lazarus

75

Tuin van Eden - Hof van Eden  - Paradijs

76

De reizen van Paulus

77

Saulus op weg naar Damascus

78

Broodvermenigvuldiging
ook wel genoemd:
De wonderbare spijziging

79

De ark en de zondvloed

80

Jezaja voorzietMessias


81

Gogoltha

82

Jezus stilt de storm

83

Mozes voor de Pharao van Egypte

84

(Tobit) Tobias

85

De reizen van Paulus

86

Wereld Nieuwe Testament

87

Bethlehem


88

Dode Zee


89

De Kermel bij Haifa


89

De Kermel bij Haifa


90

Mariabron bij Nazareth


91

Joodse Kolonie Kinnareth


92

Kidron Vallei


93


Jaffa


94

De Jordaan


95


Jeruzalem96. In het begin schiep God hemel en aarde


97. Nu plantte Jahweh God een tuin in Eden..


98. En ook Hij at ervan.


99. Wie is als God.


100. Daarom verdreef Jahweh God hen uit de tuin van Eden.


101. En Jahweh zag genadig neer op Abel en zijn offer.


102. Hoger en hoger klommen de wateren op aarde.


103. Toen bouwde Noë een altaar voor Jahweh.


104. Kom,laten wij een stad bouwen met een toren.


105. Jahweh sprak tot Abraham: trek weg uit uw land.


106. Ge hebt mij uw enige zoon niet willen onthouden.


107. Zie, op aarde stond een ladder.


108. Ik ben Jozef, uw broeder.109. Dat is zeker één van de
Hebreeuwse jongetjes.


110. De farao echter bleef hardnekkig

.
111. Paard en ruiter wierp Hij in de zee.

112. Veertig jaren lang.

113. Ik lever Jericho aan
U over.114. Voor Jahweh en Gedeon
rechters.115. Hij was zes el en een
span
lang.


116. Afgescheurd heeft nu Jahweh van U het koningschap.117. Geestdriftig danste David
voor Jahweh uit.


118. De tempel die koning Salomon voor Jahweh bouwde.


119. Nu sprak Elias...komt dichterbij.
121

De dood van Absalom

 SERIE VAN 231 BIJBELPLATEN


SCHOOLPLATEN NEDERLAND     SCHOOLPLATEN BELGIË

         Bekijk ook eens de Schoolplaten uit andere landen
 eeuw. ige b

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar


       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is