HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Nederlands-Hervormde Kerken waar ik mocht voorgaan

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Hieronder het kerkje van GIETERVEEN

In dit kerkje beleefde ik mijn allereerste kerkdienst als voorganger

Voor het eerst de Kansel op 'met knikkende knieën' op een warme zomerdag in een evangelisatiedienst. Om nooit weer te vergeten!

In onderstaande NEDERLANDS-HERVORMDE kerken mocht ik voorgaan in de Zondagse Eredienst

namen staan onder de foto's

Nederlands-Hervormde Kerk van Wartena

Nederlands-Hervormde Kerk van Appelscha

Nederlands-Hervormde Kerk van Balk

Nederlands-Hervormde Kerk Sloten

Nederlands-Hervormde Kerk van Duurswoude

Nederlands-Hervormde Kerk van Balk

Nederlands-Hervormde Kerk van Bozum (orgel)

Nederlands-Hervormde Kerk van Drachten

 Nederlands-Hervormde Kerk van Dronrijp

 Nederlands-Hervormde Kerk van Eernewoude

 Nederlands-Hervormde Kerk van Gieten

 Nederlands-Hervormde Kerk van Grijpskerk


Nederlands-Hervormde Kerk van Grijpskerk


 Nederlands-Hervormde Kerk van Grouw


Nederlands-Hervormde Kerk van Hallum

 Nederlands-Hervormde Kerk van Heeg

 Nederlands-Hervormde Kerk van Hijum
 Nederlands-Hervormde Kerk van Jorwerd

Nederlands-Hervormde Kerk van Jutrijp-Hommerts - exterieur

Nederlands-Hervormde Kerk van Jutrijp-Hommerts
 Nederlands-Hervormde Kerk van Kortehemmen
 Nederlands-Hervormde Kerk van Marrum

 Nederlands-Hervormde Kerk Middelstum


Nederlands-Hervormde Kerk van Oldeboorn
 Nederlands-Hervormde Kerk van Opende (Gr.)
 Nederlands-Hervormde Kerk van Oudega
 Nederlands-Hervormde Kerk van Paesens-Moddergat Nederlands-Hervormde Kerk van Pingjum

 Nederlands-Hervormde Kerk van Smilde


Nederlands-Hervormde Kerk van Spijk

 Nederlands-Hervormde Kerk van St. Anna Parochie

 Nederlands-Hervormde Kerk van 't Zandt


Nederlands-Hervormde Kerk Bovensmilde


Nederlands-Hervormde Kerk Pingjum


Nederlands-Hervormde Kerk Pingjum

 Nederlands-Hervormde Kerk Warstiens

                                                         Nederlands-Hervormde Kerk Oldeboorn

TOT SLOT DV ??

Kerkje waar ik aan het eind van mijn leven zal worden begraven
(hier liggen mijn Pake en Heit reeds begraven)

Nederlands-Hervormde Kerk Beetsterzwaag
  naar de Gereformeerde kerken waar ik mocht voorgaan

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)