HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                             

FAQ - HELP - NOODKREET 


 Vooral gemaakt voor gebruik op Desktop, Laptop, Tablet én Smartphone

Maar toch ook heel goed bruikbaar op je Androïd if Ipad. Dus mobiel ook goed te raadplegen.

Hoe 'moet' je de bijbelstudies lezen? 

Waarschijnlijk wil je weten hoe je de bijbelstudies moet lezen. Daarvoor wil ik je wijzen op Handelingen 17:11. Paulus komt in Berea en na zijn preek onderzochten de gemeentelen in de Schriften of Paulus gelijk had.
 
In de christelijke traditie is dat altijd weer de bedoeling. Er is iemand die het Woord van God uitlegt. Die uitleg is altijd menselijk en daardoor feilbaar (met mogelijke fouten en tekorten) en daarom is iedere hoorder geroepen om zelf bij een open Bijbel na te gaan of de uitleg juist is. Lees zo ook de studie van deze man en luister zo naar elke preek die je hoort. In Berea werd die houding gezegend. Zo doet de Heere het vandaag nog steeds.

Waarom is deze site belangrijk? 

Wel, er zijn steeds meer mensen die vastlopen op een bepaald punt in hun leven.
Veel mensen die kampen met angst,  pijn, verdriet, woede, vermoeidheid, eenzaamheid, maar ook met gevoelens van leegte, ondanks dat ze ogenschijnlijk alles goed voorelkaar hebben in hun leven.
Vele mensen die onvoldoende contact hebben met of durven te leven vanuit hun ziel.
Daarom is het zo goed kennis te nemen van de Bijbel, om daarin de liefdevolle, betrokken, heldere en leerzame benadering van God te ervaren. Dat alles met groei in vertrouwen, grip krijgen op je leven en een groeiënde innderlijke rust om weer vol bezieling in het leven te kunnen staan. Lees hier maar eens verder...

Probleem bij het zoeken? 

Zoeken op een pagina: toets <CTR> plus <F>

Vanuit een browser: toets 'holyhomer.nl'

Of: Gebruik het zoekvenster wanneer je op deze pagina bent.

Vanuit een browser: toets bijvoorbeeld 'holyhome bijbelstudie' en zie, keuze in overvloed.

Stuur even een mailtje naar de webmaster.

Handig hulpmiddel: de voorlezer / verteller

Gebruik indien nodig het hardop voorlezen van de tekst:
- Selecteer de tekst welke je wilt beluisteren
- Muisklik op de ... op de balk rechtsboven op je scherm (zie hieronder-links) hierna opent zich een venster en maak je de keus: Hardop Voorlezen én verschijnt rechtsboven op je scherm de aan/uit balk waarop je kunt starten  met Hardop Voorlezen en/of stoppen.

      

   Stel dat website holyhome.nl verdwijnt

 Wil je de site altijd offline tot je beschikking hebben, of ben je bang dat de website onverhoopt in de toekomst van het internet zou verdwijnen, dan raad ik je aan de complete site te downloaden:

Programma's die complete sites downloaden voldoen niet allemaal even goed maar het programma Httrack is uitstekend en betrouwbaar. Bij dit programma kun je precies aangeven wat wel en niet moet worden binnengehaald (bepaalde bestandstypen, externe links, enzovoort) en vervolgens zet het programma keurig een kopie van de site op jou eigen schijf.

Via deze link METEEN Httrack DOWNLOADEN

Houd je computer goed in de gaten!  

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)