HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Gelijkenissen van Jezus - Deel 2 - De gelijkenis van 'De Akker'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

De gelijkenis van de Akker 

(Mattheüs 13:3-9, 13-20 ; Markus 4:3-9, 13-20; Lukas 8:5-8, 11-15)

‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.’
Deze man had tarwe gezaaid; goed zaad, wat hij zuinig bewaard had. Nu was het tijd om het zaad te zaaien in de akker, zodat het kon gaan groeien totdat het mooie hoge tarwe zou zijn, waarin aren zouden groeien. Van die voorraad aren kon hij dan weer koeken en brood bakken.
Maar jammer genoeg waren er mensen die helemaal niet van deze man hielden.. slechte mensen, die het niet konden hebben dat deze man zo’n goed man was; veel mensen hielden juist wel van hem, en hij was altijd vriendelijk tegen iedereen.

Toen de vijand zag dat deze man zijn zaad in de akker had gezaaid, sloop hij op een nacht, toen iedereen sliep, naar die akker toe, en zaaide over de hele akker allemaal onkruid, midden tussen de tarwe! Toen sloop hij weer weg..
Wat gemeen hè! De vijand wilde er zo voor zorgen dat de tarwe niet goed zou groeien, dat het dood zou gaan of dat er nooit goed aren aan zouden kunnen groeien, zodat de oogst zou mislukken!


Wat gebeurde er toen? Wat deed de eigenaar van de akker toen hij dit ontdekte?

Nou, deze man ging natuurlijk regelmatig naar zijn akker toe, om te kijken of het tarwe al opkwam en of het goed groeide, en of het misschien wat extra’s nodig had.
Hij zag hoe er langzaam allemaal kleine sprietjes boven de grond uitkwamen.. elke dag een beetje meer. En later zag hij hoe het groeide.. Maar op een dag kwamen de knechten van deze man naar hun heer toe, en vertelden bezorgd dat er over de héle akker heen allemaal onkruid aan het groeien was.
De knechten vonden dat heel vervelend; straks zou de oogst nog verloren gaan! Ze waren ook verontwaardigd! Wie durfde dat bij hun heer te doen?! Zij hielden van hun baas, en wilden graag hun best doen om hier wat aan te doen!
Maar hun heer scheen al te weten dat het onkruid er groeide, hij was niet verbaasd of boos. Hij wist ook al wie het had gedaan: ‘Een vijand van mij heeft dat gedaan,’ vertelde hij tegen zijn knechten. En hij had ook al bedacht wat hij ermee wilde doen: … niets!

Hoe kan dat nou? Onkruid haal je toch weg?! Je trekt het eruit voordat het helemaal over de tarwe heen zou groeien, of je spuit gif zodat het onkruid dood gaat!

Dat zouden wij zeggen hè. De knechten dachten net zoiets, en ze zeiden het ook tegen hun heer: ‘Zullen wij naar uw akker toegaan, en het onkruid eruit gaan halen?’

Maar de heer wilde dit niet. ‘Nee,’ zei hij, ‘want misschien zou je per ongeluk ook wat van de goede tarwe eruit trekken.’
Het verschil is ook nog moeilijk te zien als de plantjes nog zo klein zijn. Om de tarwe te sparen laat hij én de tarwe, én het onkruid, nog verder groeien. Tot het tijd is om de tarwe te oogsten. ‘Dan,’ zegt de heer van het land, ‘zal ik tegen de maaiers zeggen: ‘Haal nu eerst al het onkruid weg, bindt het bij elkaar en verbrandt het. Haal dán de tarwe van het land, en breng het in mijn schuren.’
Alsof hij zeggen wil: ‘Ik neem mijn maatregelen wel, ik heb mijn plan al klaar. Maar het is anders dan jullie denken.. Wees maar niet bang dat de oogst zal mislukken.. vertrouw maar op mij!

Maar hoe kan deze man dit nu al van tevoren zeggen?

De Heere Jezus stopte hier met het vertellen van deze gelijkenis, en de discipelen snapten er niets van. Wat betekende zo’n verhaal nu, dat de Heere Jezus hier had verteld? Wat bedoelde hij hiermee?

Eindelijk, aan het einde van de dag, gingen alle mensen die naar de Heere Jezus hadden geluisterd, naar huis. De Heere Jezus vertrok ook, om met Zijn discipelen terug naar huis te gaan. Zodra de discipelen met de Heere Jezus alleen waren drongen ze aan: ‘Legt U alstublieft nu uit wat de gelijkenis van het onkruid betekent?’
Dat wil Hij graag; Hij wil graag dat alle christenen meer van Gods Woord willen weten, en dat ze ernaar verlangen om het te begrijpen. Als je daar de Heer erom vraagt geeft Hij zéker antwoord!

Gelijkenis uitleg

Die man, de eigenaar van die akker die het goede zaad zaaide, dat is de Heere Jezus. En de akker, het land, dat is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de mensen die bij het Koninkrijk van de Heere Jezus horen. Het onkruid dat overal in de akker ook groeide, dat zijn de goddelozen; de mensen die niet van de Heere Jezus houden, maar die bij het koninkrijk van de duivel horen.
Dit is een beetje moeilijk hè..
Weet je nog dat ik uitlegde wat een Koninkrijk is?
In een Koninkrijk heb je een Koning, en een volk dat die Koning dient. De Koning heeft meestal een land, waar zijn mensen die hem dienen, in wonen. Dit land heet dan Zijn Koninkrijk. Bijv: Nederland is een koninkrijk. Koningin Beatrix is de koningin van dit land, en alle mensen die in Nederland wonen zijn de mensen die haar dienen.

En nu zegt de Heere Jezus dus dat de hele wereld het Koninkrijk is van Koning Jezus. Over heel deze wereld heen wonen mensen die Hem dienen: In Afrika, in China, in Nederland.. Zoals over de hele akker heen het goede zaad ging groeien, zo komen over de hele wereld heen mensen die tot geloof komen.
Maar, over de hele wereld zijn ook mensen die helemaal níet in de Heere Jezus geloven; mensen die niet van Hem houden en Hem niet dienen. Precies zoals over die hele akker in de gelijkenis het onkruid groeide. Het hoort er eigenlijk niet,m aar de vijand, de duivel, die strooide dat onkruid.

De Heere Jezus wil ons waarschuwen. Want op een dag zal deze wereld voorbij zijn. Dan is het tijd voor de oogst. Dan komt de oordeelsdag. Dit betekent dat de Heere Jezus dan terug zal komen op de aarde. Weet je nog hoe de gelijkenis afliep? Als het tijd voor de oogst zou zijn dan zou eerst al het onkruid verzameld worden, om te worden verbrand. En de goede tarwe werd verzameld en in de schuren van de man gebracht. Zó zal het met ons als mensen gaan op de dag dat de Heer Jezus terug komt: eerst zullen alle mensen die de Heere niet hebben willen dienen, verzameld worden. Om te worden geworpen in de hel, waar eeuwig vuur zal branden. Dan zal de Heere al Zijn Kinderen verzamelen: ieder kind, elke man of vrouw, die van de Heere Jezus houden mogen dan bij Hem in de hemel komen. Daar zal iedereen die bij Hem hoort, voor altijd veilig bij de Heere mogen zijn. Nooit zal daar meer verdriet, of pijn of ziekte zijn. Dan mag je altijd bij Hem horen!

 

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)