HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

JODENDOM voor het voetlicht

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

JODENDOM voor het voetlicht                           Lees ook eens: Jodendom in de schijnwerper

Bidt Jeruzalem vrede toe

"Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken." (Psalm 122:6-9)

 "…… en de naam van de stad (het nieuwe Jeruzalem) zal voortaan zijn: de HERE is aldaar." (Ezech. 48:35)  

Wie zijn de joden?

Joden kunnen elke nationaliteit en kleur hebben en wonen overal ter wereld. De godsdienst van de joden is het jodendom, maar je kunt ook een jood zijn zonder godsdienstig te zijn of de joodse tradities te volgen. De orthodoxe joden geloven dat je joods bent als je moeder joods is of je kunt joods worden na heel lang studeren en het streng volgen van de joodse tradities. Sommige liberalere joden geloven dat je joods bent als een van je ouders joods is of als je het joodse geloof aanvaardt.

Het grootste aantal joden woont in Amerika, namelijk 5,5 miljoen, gevolgd door Israël waar 4,5 miljoen joden wonen.  

Wat geloven joden?

De joden hebben verschillende geloofsopvattingen. De liberale joden geloven dat het jodendom hun een gemeenschappelijke cultuur geeft, terwijl de orthodoxe joden zich aan de voorschriften proberen te onthouden, die door de eeuwen heen gegeven zijn. De basis van het jodendom is het geloof in één eeuwige, onzichtbare God. De joden geloven ook dat ze uitgekozen waren om Gods Thora te ontvangen, het eerste deel van de Tenach (de joodse Bijbel). Ze geloven dat ze door na te denken over de betekenis ervan en door te leven volgens de wetten die erin staan, rechtvaardigheid in de wereld te brengen. Ze geloven ook dat de Messias op het juiste moment zal komen om de volmaakte wereld te brengen.

De tafelen van de wet

Volgens de joden koos God hen uit om de om de Thora te ontvangen. Mozes beklom de berg Sinaï om de Thora te horen en de geboden, uitgehouwen  in stenen tafelen, naar het volk te brengen. De stenen tafelen werden bewaard in een gouden kist, de Ark, die in een prachtige tent in de woestijn stond.

De tien geboden zijn de ‘regels’ die horen bij het jodendom. Deze zijn:

1.      Ik ben de Here, uw God.

2.      U zult geen andere goden hebben.

3.      U zult geen valse eed afleggen in Mijn naam.

4.      Gedenk de sabbatdag en houd hem heilig.

5.      Eer uw vader en uw moeder.

6.      U zult niet doodslaan.

7.      Neem niet de vrouw of de man van een ander.

8.      U zult niet stelen.

9.      U zult niet liegen.

10.  Wees niet jaloers.

De zes dagen van de schepping

De joden geloven dat God op de eerste dag van de schepping de dag en de nacht maakte. De hemel en de aarde werden geschapen op de tweede dag. De zeeën, het land en alles wat op de grond groeit, schiep hij op de derde dag. Op de vierde dag werden de zon, maan en sterren geschapen en op de vijfde dag de vissen en de vogels. Op de zesde dag maakte God alle dieren op het land en als laatste schiep Hij de mens.Joodse boeken

Het heilige boek van de joden is de Thora, een perkamenten rol waarop met de hand Vijf Boeken van Mozes geschreven zijn. De Thora zit om twee houten rollers gewikkeld. De Thora is het eerste deel van de Tenach (het Oude Testament). Het tweede deel is de  Nebi’iem (de boeken van de Profeten). Het derde deel is de Chetoebiem dit zijn alle andere boeken zoals de Psalmen, Spreuken en de vijf Megillot (verhalen en gedichten). Hierbij horen ook vijf feesten. Andere voorbeelden van heilige joodse boeken zijn gebedenboeken en deTalmoed, een belangrijke verzameling voorschrifteN.
 
Hoe leven joodse gezinnen?

In het gezinsleven, dat zo belangrijk is in het jodendom, nemen de sabbat, de feesten en de maaltijden de belangrijkste plaats in. Er wordt geleerd, gezongen en gepraat. Het eten van koosjer voedsel en het scheiden van vlees en melkproducten zijn belangrijke kenmerken van het joodse leven. In een joods gezin leer je je ouders te eren, anderen te helpen die minder kunnen dan jij, eerbied te hebben voor oude mensen, gastvrij te zijn voor vreemden, die zieken te bezoeken en niet te roddelen of leugens over andere mensen te vertellen. Het joodse onderwijs begint thuis.

Een koosjere keuken

Volgens de regels van het kasjroet, het koosjer eten, mogen zuivelproducten (melk, kaas, boter) niet samen met vlees bereid of gegeten worden. Veel joodse gezinnen gebruiken een voedselgids om ervoor te zorgen dat al het voedsel dat ze kopen of buitenshuis eten koosjer is. Sommige gidsen geven zowel informatie over medicijnen als over het bereiden van voedsel.

De belangrijkste joodse momenten

Besnijdenis en naamgeving

Als een jongen acht dagen oud is, wordt hij besneden. Zo wordt hij opgenomen in het verbond van Abraham. Hij krijgt zijn joodse naam en iedereen bidt dat hij gezegend mag worden met het bestuderen van de Thora, een huwelijk en goede daden. Een meisje krijgt haar naam van haar vader meteen na de geboorte of tijdens een speciale ceremonie.

Bar Mitswa

Op zijn dertiende verjaardag wordt een jongen Bar Mitswa. Dan krijgt hij dezelfde religieuze en wettelijke verplichtingen als een volwassene. Hij moet bijvoorbeeld op elke doordeweekse dag ’s ochtends tefillien dragen (twee kleine leren doosjes met leren riemen). In veel gemeenschappen wordt Bar Mitswa op de sabbat in de synagoge naar voren geroepen te worden om uit de Thora te lezen, wat normaal gesproken alleen een volwassene mag doen. Meestal leest de jongen dan een gedeelte of alles van wat er die ochtend uit de Thora moet worden gelezen en spreekt hij voor het eerst de zegen uit. Om het te vieren geeft de familie een kiddoesj, een receptie, in de synagoge en een feestmaal thuis.

Op de twaalfjarige leeftijd viert een meisje haar Bar Mitswa. In liberale gemeenschappen leert lezen uit de Thora. Orthodoxe meisjes vieren hun Bar Mitswa in de synagoge, thuis, op school of tijdens een ceremonie op zondagmiddag.

Het huwelijk

Een joodse bruiloft is overal ter wereld anders. Het kan een informele ceremonie in de buitenlucht zijn of een plechtige ceremonie in de synagoge. Elke bruiloft heeft een choepa, baldakijn, die het nieuwe huis symboliseert. De bruid draagt een sluier over haar gezicht en de bruidegom breekt een glas om de verwoesting van de twee tempels te herdenken.

Sterven en rouw

Het lichaam van een orthodoxe jood wordt altijd begraven, maar sommige liberale joden staan ook crematie toe. Na de begrafenis nemen de ouders, de man of de vrouw, zussen, broers of kinderen van degene die overleden is de sjiva in acht, een rouwperiode van zeven dagen. Ze zitten de hele dag op lage stoelen, terwijl er familieleden en vrienden langskomen om met ze te bidden, ze te troosten of om eten mee te brengen. Op de sterfdag wordt elk jaar een herdenkingskaars afgestoken en gebeden.

Bidden

Joden bidden overal, waar dan ook! Elke handeling of gebeurtenis grijpen ze aan om te bidden. Telkens als joden eten of drinken, nieuwe kleren aantrekken, slecht nieuws horen, naar bed gaan of opstaan is er wel een passend gebed. Zelfs voor joden die een lange reis maken, bestaat een gebed. Als ze niet zeker weten wat ze moeten bidden, bijvoorbeeld op een plek waar iets vreselijks is gebeurd, of juist iets heel moois, worden ze aangemoedigd hun eigen gebeden te verzinnen. In de synagoge (een soort tempel) bestaat voor elke gelegenheid een gebed.

Hoe bidden de joden?

Vanaf ongeveer drie jaar worden joden aangemoedigd om God te betrekken in alles wat ze doen. Hiervoor worden korte gebeden opgezegd, zoals de berachot (lofuitingen) die voor elke gelegenheid zijn. Daarnaast zijn er vaste gebeden die orthodoxe joodse mannen elke dag drie keer in het Hebreeuws opzeggen. Ze worden in gedachten of hardop voorgedragen of gezongen. Veel liberale joden hebben deze gebeden ingekort en zeggen ze alleen in de synagoge op vrijdagavond, sabbatochtend en bij speciale gelegenheden. Ze bidden in een mengeling van Hebreeuws en hun eigen taal. Normaal bidden joden zittend of staand, maar sommige gebeden moeten in bed worden opgezegd, zoals het sjemagebed.

Bidden in de synagoge

De gebeden in de synagoge worden geleid door de rabbijn, de voorzanger of een gewoon iemand. In een orthodoxe synagoge worden de gebeden alleen geleid door mannen of jongens van dertien jaar en ouder.

In veel liberalen synagogen worden de gebeden ook door vrouwen geleid en zitten mannen en vrouwen bij elkaar.
 Hierbij tot slot wat tips


1. Als u informatie zoekt over Jodendom en de Joodse kijk op de Thora en op de mens, begin dan met:

Joods denken, Pagina met informatie over de manier van denken van waaruit de Thora en Tenach is geschreven. De manier hoe er tegen de mens wordt aangekeken in het dienen van God, de God van Israel.  Verder met een 2 tal videofragmenten.

Mitswot Pagina met een opsomming van de geboden en verboden die genoemd worden in de Thora met verwijzing waar te vinden in de Thora en een introductie waarom geboden/verboden uit te voeren.

Emuna Pagina met informatie over de Joodse visie op geloof

Citaten Pagina met allerlei citaten en gezegden van Joodse wijzen en rabbijnen.

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom. Sommige ervan zijn on-line te lezen.

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in Israël waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven.

Kabbala. Pagina met informatie over Kabbala, het religieus esoterisch systeem in het Jodendom dat beweert inzicht te geven in de G’ddelijke natuur.

Agenda Pagina met informatie over georganiseerde studiedagen en/ of reizen over het Jodendom

2. Als u informatie zoekt over de inhoud van de Thora, begin dan met:

Thora leesrooster Pagina met een Nederlandse vertaling van de Thora, verdeeld in de wekelijkse gedeelten waarin ze wekelijks in de synagogen worden gelezen. Verder een korte toelichting bij ieder gedeelte en onderaan iedere pagina linken voor verdere studie.

Joods denken. Pagina met een uitleg wat het Joodse denken is, de manier van denken waaruit de Thora en Tenach, beide Joodse geschriften, geschreven is.

Mitswot Pagina met een opsomming van de geboden en verboden die genoemd worden in de Thora met verwijzing waar te vinden in de Thora en een introductie waarom geboden/verboden uit te voeren.

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

Mondelinge Thora. Pagina met de hoedanigheid van de mondelinge Thora en het gezag van de Mondelinge Thor. Is de mondelinge Thora naast de Schriftelijke Thora ook door God gegeven aan Mozes.

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in Israël waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

3. Als u informatie zoekt over de verschillen tussen Jodendom en Christendom en waarom het Joodse volk het Nieuwe Testament niet als waar en gezaghebbend accepteerd, begin dan met:

Nadenkertjes. Pagina met nadenkertjes die er voor bestemd zijn om, in de verhouding Christendom-Jodendom, op basis van bepaalde bijbelteksten, over bepaalde theologische denkbeelden na te denken. Deze pagina is er niet voor bestemd om je te overtuigen. Hij is er voor bestemd o.a. om tot inzicht en begrip te komen waarom veel Joden op basis van het Oude Testament problemen hebben met het Nieuwe Testament en/of bepaalde christelijke dogma's. Op die manier kan begrip ontstaan waardoor respect en waardering groeit.

Joods? Pagina met om te beginnen met een brief van een 'wederomgeboren' Christen die een 'wederomgeboren' Jood werd. Hij geeft er in duidelijk inzicht waarom hij tot het Jodendom is toegetreden. Verder diverse andere getuigenissen van mensen die het Christendom uit stapten (en (in een aantal gevallen)Joods werden).

Messias. Pagina met een opsomming van teksten uit de Tenach (Oude Testament) die de Messias voorzeggen (in de context waarin ze staan). Verder een uitgebreide toelichting op Jesaja 53 en ten slotte een groot aantal teksten nader bekeken die in het Christendom als Messiaans worden gezien.

Manko's in Nieuwe Testament. Pagina met een opsomming van teksten met fouten in het Nieuwe Testament. Binnen het Judaisme (Jodendom) wordt het Nieuwe Testament niet als betrouwbaar gezien en Jezus als een valse profeet beschouwd. Dit o.a. omdat bepaalde teksten (of door Jezus uitgesproken voorzeggingen) niet uitgekomen zijn niet kloppen of omdat bepaalde gedeelten uit de Tenach (Oude Testament) foutief worden aangehaald. Daarom kan een Jood het niet zien als het onfeilbare woord van God zoals een christen dat ziet (let op: de Joodse kijk op de Tenach is anders dan de christelijke kijk op de bijbel). Hier volgen een aantal voorbeelden (er zijn er meer). Ook deze voorbeelden zijn er voor bestemd om te laten zijn om begrip en respect te krijgen voor het Joodse vol in het vasthouden van de Tenach alleen als gezaghebbend boek en het zogenoemde Nieuwe Testament niet.

4. Als u informatie zoekt over de profetieën in het Oude Testament (de Tenach), over onderwerpen in de Tenach als vergeving, geloof begin dan met:

Tenach. Pagina met diverse studie's van de Tenach (Oude Testament). Verder een tijdslijn van de tijd waarin de profeten uit de Tenach hebben geleefd, een korte uitleg over de 'Moadim', de Bijbelse feesten die in de Tenach worden genoemd en/of andere historische feesten. Verder de Messias, aan de hand van de profetieën, een lijst met aanhalingen in de Tenach over de rol van het Joodse volk, het land Israël en de stad Jeruzalem. Ten slotte de betekenis van het gaan wonen in het land van Israël in de tijd van vandaag/

Mondelinge Thora. Pagina met een uitleg over het bestaan en het gezag van de zogenoemde 'Mondelinge Thora', de mondelinge toelichting op de Thora aan de hand van tekstgedeelten uit de Tenach (het Oude Testament).

Het boek Ezechiël. Pagina's met studies van het gehele boek Ezechiël dat met name de terugkeer van het Joodse volk (al de 12 stammen) voorzegt en het herbouwen van de Tempel. Het geeft inzicht in dingen die we nog kunnen verwachten.

Het boek Jeremia. Pagina met een groot aantal studies uit Jeremia die handelen over de voorzeggingen van de ballingschap van het Joodse volk maar ook de terugkeer en de bekering van het Joodse volk.

Jesaja 53. Pagina met een uitgebreide studie van Jesaja 53, het bekende hoofdstuk over de 'leidende' knecht van uit de Hebreeuwse tekst  in de context waarin het staat.

Emuna. Pagina met een studie over geloof zoals dat in de Tenach beschreven wordt, over geloven in de tijd van Thora en Tenach maar ook over geloof nu en in de toekomst zoals voorzegd door de profeten.

Bekering en vergeving. Pagina met aanhalingen uit Thora en Tenach over bekering en vergeving (ook in de tijd dat er geen Tempel is) zoals de tijd tussen de eerste en de tweede Tempel en de tijd tussen de tweede en de derde Tempel.

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

Zionisme. Pagina met aanhalingen uit de Tenach, Talmoed en van de Joodse wijzen, maar ook hedendaagse rabbijnen over zionisme, de beweging van terugkeer naar het land Israël van het Joodse volk

Aliyah. Pagina met aanhalingen uit de Tenach, maar ook met praktische informatie over het maken van Aliyah naar Eretz Israël.

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in Israël waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

5. Als u informatie zoekt over het (dagelijkse Joodse leven), begin dan met:

Mitswot. Pagina met een opsomming van de geboden en verboden die genoemd worden in de Thora met verwijzing waar te vinden in de Thora en een introductie waarom geboden/verboden uit te voeren.

Beelden uit het Joodse dagelijkse leven. Pagina met foto's van beelden uit het dagelijkse leven en van bijzondere momenten in het leven van een Orthodoxe Jood

Gebeden. Pagina met een korte uitleg van een aantal gebeden die in het Joodse gebedsboek staan. De gebeden staan in foenetisch schrift. Verder wat videofragmenten van Rabbijn Lazer Brody over persoonlijk gebed, gebed in eigen bewoording.

Zmirot. Pagina met liederen die bij bepaalde gelegenheden worden gezongen. Sommige voorzien van een videofragment hoe ze gezongen kunnen worden.  Op de fragmenten zingen o.a. Joseph Karduner, Udi Davidi, Shlomo Carlebach en Sinai Tor.

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

Voorjaarsfeesten. Pagina met een korte uitleg over de voorjaarsfeesten (Pesach, Matsot en Shavuot) die in de Thora worden genoemd. Verder met links voor sites met verdere uitleg

Najaarsfeesten. Pagina met een korte uitleg over de najaarsfeesten (Rosh HaShanna / Yom Truah, Yom Kippoer, Sukkoth en Shmini Atzeret) die in de Thora worden genoemd. Verder met links voor sites met verdere uitleg

Andere feesten. Pagina met korte uitleg over de feesten/gedenkdagen Rosh Chodesh, Purim Chanukkah en Tisha Be'Av

Kabbala. Pagina met informatie over Kabbala, het religieus esoterisch systeem in het Jodendom dat beweert inzicht te geven in de G’ddelijke natuur.

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom. Sommige ervan zijn on-line te lezen.

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in Israël waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

6. Als u informatie zoekt over de Joodse kijk op de Messias en de toekomst begin dan met:

Messias. Pagina met een opsomming van teksten (met toelichting) uit de Tenach (Oude Testament) die de Messias voorzeggen wat een beeld geeft hoe er in het Jodendom tegen de Messias wordt aangekeken.

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom met daarop boeken over de Joodse kijk op de Messias. Sommige ervan zijn on-line te lezen.

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in Israël waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

7. Als u informatie zoekt over het land Israel, de geschiedenis van het huidige Israel, bezoeken van Israël, wonen in Israel begin dan met:

Israël. Pagina met videofragmenten vanuit en over de recente geschiedenis van het Moderne Israel, over anti semitisme in de geschiedenis.  Verder tips waar in Nederland Israëlische producten te kopen en tips voor het maken van een Israëlreis. Tenslotte een lijst met aanhalingen uit de Tenach van teksten die gaan over Israel en Jeruzalem. Teksten over de toekomst  van Israel, volk land en Jeruzalem de stad.

 

Israel Photo's. Pagina met een overvloed aan foto's van bekende, maar zeker ook minder bekende plaatsen in Israël. Ook handig voor als je ideeën op wilt doen als je een reis wil maken naar Israël.

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in Israël waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

Zionisme. Pagina met aanhalingen uit de Tenach, Talmoed en van de Joodse wijzen, maar ook hedendaagse rabbijnen over zionisme, de beweging van terugkeer naar het land Israël van het Joodse volk

 

Aliyah Pagina met aanhalingen uit de Tenach, maar ook met praktische informatie over het maken van Aliyah naar Eretz Israël.

8. Als u informatie zoekt over de geboden in de Thora voor niet-Joden, begin dan met:

Noachidisch Pagina met informatie over de geboden die God heeft gegeven aan alle mensen. Verder met linken naar pagina's van organisaties die zich met bestudering ervan te bezig houden. Verder een email adres om een brochure over de Noachidische geboden van Raqbbijn Friedrich uit Antwerpen aan te vragen.

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

9. Als u informatie zoekt over Joods worden (doen van Giyur), begin dan met:

Joods? Pagina met om te beginnen met een brief van een 'wederomgeboren' Christen die een 'wederomgeboren' Jood werd. Hij geeft er in duidelijk inzicht waarom hij tot het Jodendom is toegetreden. Verder diverse andere getuigenissen van mensen die het Christendom uit stapten (en (in een aantal gevallen)Joods werden). Verder een link voor het aanvragen van een brochure (in het engels)

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in Israël waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven.

Nadenkertjes Pagina met nadenkertjes is er (m.b.t. Joods worden) er voor bestemd om tot inzicht te komen waarom het Joodse volkop basis van het Oude Testament problemen heeft met het Nieuwe Testament en/of bepaalde christelijke dogma's. Dit is belangrijk om te weten zodat je goed weet waarom je het Christendom echt moet verlaten als je Joods wil worden

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom, waaronder Joods worden. Sommige ervan zijn on-line te lezen (zoals To become a Jew van Rabbijn Maurice Lamm.

Agenda Pagina met informatie over georganiseerde studiedagen en/ of reizen over het Jodendom

10. Als u interessante actuele artikelen of boeken zoekt over / vanuit Israel, begin dan met:

Artikelen. Pagina met interessante artikelen die in de pers waren / zijn te lezen.

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom. Sommige ervan zijn on-line te lezen.


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)