HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

GENIET VAN RELIGIEUS ERFGOED

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

RELIGIEUS ERFGOED

2008 was het Jaar van het Religieus Erfgoed
Lees hier maar eens verder: RELIWIKI

Hier: Kerken in Friesland

De steunpunten monumentenzorg en archeologie, en erfgoedhuizen in Nederland hopen zo de belangstelling voor religieus erfgoed tevergroten en monumenten en kunst voor het nageslacht te bewaren.

Nederland is ongekend rijk aan religieus erfgoed. Niet alleen kerken en kloosters, maar ook synagogen, moskeeën en begraafpiaatsen geven een beeld van het geloof in Nederland door de eeuwen heen. Door de ontkerkelijking staat het religieus erfgoed echter onder druk.

Van de ongeveer 19.000 kerken die in de loop der eeuwen in Nederland zijn gebouwd, bestaan er nu nog circa zeven duizend. Voor de monumenten wordt vaak een nieuwe bestemming gezocht.

Als bevoorrecht mens genoten van vele kerken

Als voorganger heb ik de Gereformeerde Kerken van Warten en Earnewâld mogen dienen. Dat waren pracht jaren. Daarnaast -vanwege het grote predikantstekort in Friesland en Groningen - in veel diensten elders  mogen voorgaan in Gereformeerde kerken , Nederlands-Hervormde kerken , Rooms-katholieke kerken, Evangelisatieposten, Campings en straatwerk. Enerverend, intensief, maar vooral dankbaar. Geniet mee van de kerken waar ik voorging:
 Gereformeerd -  Nederlands-Hervormd

In mijn geboorteland hebben we de Stichting Alde Fryske Tsjerken Ze staan er nog…..deoude Friese Kerken. Lieflijk of speels, groot of klein, stoer en ruig. Met hun zadeldaktorens of spitsen bepalen ze het karakter en de “skyline” van het Friese landschap en zijn er niet uit wegte denken.

Friesland is met 257 oude kerken de absolute koploper van Nederland wat aantallen kerken betreft, zeker als rekening wordt gehouden met de relatief lage bevolkingsdichtheid. Vergeleken met de andere ‘typische kerkenprovincie’ Groningen zijn de middeleeuwse kerken van Friesland meer aangepast in latere eeuwen.

Kenmerkend voor de regio zijn de vele zadeldaktorens die je overal in het vlakke Friese land tegenkomt.
Helaas zijn veel monumentale kerkgebouwen in het verleden omverschillende redenen afgebroken of leeg komen te staan. Nederland is niet altijd zo bewust met zijn cultureel erfgoed is omgegaan.

Zo worden in Groningen met steun van de Stichting Oude Groninger Kerken al jaren culturele evenementen georganiseerd en restauraties gestimuleerd. De oude Groninger kerken weerspiegelen de volksaard van de mensen die honderden jaren geleden in deze provincie woonden en werkten: nuchter, eerlijk, sober en krachtig. De vele prachtige oude kerken en kerkterreinen hebben stuk voor stuk veel te vertellen over de provincie en haar rijke geschiedenis.
Hoewel relatief dunbevolkt heeft het noorden van Nederland een grote rijkdom aan monumentale kerken. Van de bijna 1600 oude kerken in Nederland staan er 148 in de provincie Groningen.

De kerken in deze regio zijn relatief ongerept gebleven, omdat het gebied rijk was in de Middeleeuwen en ‘arm’ in de latere eeuwen waarin veel kerken gemoderniseerd werden.

In Drenthe is de vergelijkbare Stichting Oude Drentse Kerken opgericht.
Als de lokale kerkgemeenschap het in stand houden van een historisch waardevol kerkgebouw niet meer kan verzorgen, kan de Stichting Oude Drentse Kerken wellicht een belangrijke rol vervullen. In bepaaldegevallen kan de stichting de kerk overnemen en zonodig restaureren. Het behoud van het gebouw kan zij echter alleen realiseren als een duurzaam goed gebruik door een lokale organisatie geregeld wordt.
Hoewel er in het noorden van Nederland relatief veel oude kerken staan geldt dit niet voor Drenthe. Van oudsher is de bevolkingsdichtheid opde de arme Drentse zandgronden altijd laag geweest, de reden waarom de 33 historische kerken erg uitgespreid van elkaar zijn gebouwd. Toch zijn veel kerken goed bewaard gebleven en behoren enkele tot de mooiste van Nederland.

In Gelderland hebben we de Stichting Oude Gelderse Kerken.
Kerkgebouwen zijn gebruikt voor erediensten. Steeds vaker gaan kerkbesturen ertoe over de oude kerk ook te gebruiken voor andere doeleinden zoals concerten, lezingen en tentoonstellingen.

De Stichting Oude Gelderse Kerken stimuleert deze ontwikkeling. Om belangstelling voor monumentale kerken te wekken en om kerkgebouwen in stand te kunnen houden is meervoudig gebruik toe te juichen, zo oordeelt de SOGK.
De Stichting organiseert twee keer per jaar excursies langs diverse (kerkelijke) monumenten binnen en buiten Gelderland.

Om verder te genieten kan je ook terecht bij Historischekerken
Op deze site wordt een digitaal archief ontwikkeld van de historische kerken in Nederland. Hierbij worden voorlopig alleen nog kerken beschreven die voor 1800 gebouwd zijn, of zichtbare onderdelen uit deze periode hebben.

Volgens de organisatoren van het Jaar van het Religieus Erfgoed - 2008- hebben religieuze gemeenschappen grote moeite om de kosten voor het onderhoud van monumentale ge bouwen en kunstcollecties op te brengen. Daarnaast is bij niet beschermde gebouwen de kans op sloop reëel,vooral als ze in economisch aantrekkelijke gebieden zoals binnen steden staan.

Vanuit de katholieke kerk heeft voormalig aartsbisschop Simonis inmiddels gepleit voor meer financiële steun van de Nederlandse overheid voor het behoud van kerkelijke gebouwen.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)