HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

ALLES IS - DUS EEN SCHEPPER

Lees de Bijbel     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

DUS ER BESTAAT EEN SCHEPPER

Lees de BijbelIn het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.

Toen sprak God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht. En God zag dat het licht goed was.

God scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag . . .

De Schepping vereist een Schepper

De evolutietheorie veronderstelt, dat de aarde en het universum langzaam over eeuwen van tijd zijn ontstaan of dat het universum altijd heeft bestaan. De atheïstische sterrenkundige Cart Sagan verklaarde eens dat, "de Kosmos is alles wat er is of ooit was of ooit zal zijn". Dit is echter simpelweg niet waar! Studies in de Kosmologie hebben in de laatste jaren aangetoond, dat er een tijd is geweest, waarin de kosmos niet bestond - dat het een begin had op een bepaald punt in de tijd. Dit is precies, wat de Bijbel vermeldt.

In Genesis 1:1 lezen we: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde". Beiden, zowel de Bijbel als de ontdekkingen van de wetenschap, geven duidelijk aan, dat de aarde en het universum niet altijd bestaan hebben.

Sterrenkundigen

Dit zijn mensen die de bewegingen van de melkweg bestuderen, hebben waargenomen, dat het universum zich buitenwaarts ontwikkelt vanuit een gegeven punt, maar met een afnemende snelheid. Het universum lijkt te zijn begonnen met een grote explosie. Dit wordt toegeschreven aan de "big bang". Wetenschappers zijn in staat de echo's van deze explosie te bespeuren, die nog door het universum weergalmen - ze worden de "straling echo" of "achtergrond ruis" genoemd.

Natuurkundigen

Deze hebben ook wetten geformuleerd betreffende thermodynamica. De Eerste Wet van de Thermodynamica verklaart, dat de hoeveelheid energie in het universum bestendig blijft. De Tweede Wet van de Thermodynamica verklaart, dat de hoeveelheid bruikbare energie in een gesloten systeem (het universum) vermindert. Dit betekent, dat het universum uitgeput raakt - dus, "het kan niet eeuwig in het verleden hebben bestaan en het zal niet voor eeuwig in de toekomst bestaan" (When Sceptics ask, Geisler and Brooks, 1996, pag. 220)
Het had een begin.

Het bestaan van radioactieve elementen (zoals koolstof -14), die met een meetbare snelheid vervallen (halverings-tijd genoemd), wijst ook naar een tijd, dat die elementen radioactief gemaakt werden. Dit wijst weer naar een begin. Ook dit is tegenovergesteld aan wat evoluonisten getheoretiseerd hebben, maar is in overeenstemming met de Schrift.

Maar welk oorzakelijk werktuig bracht het universum tot bestaan?
De wetenschap werkt met het principe, dat voor elk gevolg een oorzaak is.
Maar wat veroorzaakte de "big bang"?

Waren het slechts onduidelijke, natuurlijke krachten of was het een intelligent wezen, een Schepper God, die het op voorhand zorgvuldig ontwierp?

Aangezien dit een éénmalig gebeuren was, dat niet waargenomen of herhaald werd, is de wetenschappelijke methode van weinig waarde om daar in deze zaak een beslissing over te maken. Het onderwerp oorsprong ligt verder dan de wereld van wetenschappelijk onderzoek.

De oorsprong


Hoe dan ook, de Bijbel beschrijft de oorsprong van het universum en de aarde in perioden, die verenigbaar zijn met feiten, vastgesteld door wetenschappers. De ontdekking, dat het universum een duidelijk omschreven begin had, komt overeen met duidelijke verklaringen in de Bijbel. Schriftgedeelten verwijzen herhaaldelijk naar God als de Schepper van de fysieke aarde en het universum. (Genesis 1; Jesaja 40:28; Markus 13:19; Openbaring 4:11) De ware God houdt zich echter met veel meer bezig dan alleen de fysieke schepping. De Bijbel openbaart eveneens, dat er ook een voortgaande geestelijke dimensie is in Gods schepping.

De apostel Paulus schrijft dat wanneer een persoon kiest om zich af te keren van een egocentrische weg van leven en kiest om een begin te maken met een leven naar de leerstellingen van Jezus Christus, dat die persoon een "nieuwe schepping" of een "nieuw schepsel" wordt. (2 Korinthiërs 5:17; Galaten 6:15)

Zoals wij zullen zien, heeft God een ongelofelijk doel voor menselijke wezens, die zich willen begeven op deze uitdagende geestelijke reis.

De Bijbel geeft duidelijk aan, dat er meer aspecten aan het leven zijn, dan de natuurwetenschap kan ontdekken. Deze aspecten zijn geopenbaard door de Schepper - de ware God van het universum - en zijn niet te ontdekken in de laboratoria door de wetenschappelijke methode!

De Schepping, in al haar aspecten, vereist een schepper


DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)